• تبلیغات

    banner

فول آلبوم محسن نامجو Mohsen Namjoo Full Album

دانلود فول آلبوم محسن نامجو که شامل آلبومهای Useless Kisses, OY, Geographical Determination, Toranj و تک آهنگ Strange Times می شود.

Mohsen Namjoo - Full Album - محسن نامجو - فول آلبوم

برای دانلود آلبومهایی که قبلا روی سایت قرار داشته اند باید به لینک صفحه همان آلبوم مراجعه کنید!

Useless Kisses : 2011

Mohsen Namjoo -uselesskisses.jpg (170×170)

dl.png (48×48)دانلود آلبوم بوسه های بیهوده

 

OY : 2010

Mohsen Namjoo -oy.jpg (170×170)

dl.png (48×48)دانلود آلبوم اخ

 

Geographical Determination : 2008

Mohsen Namjoo -jabr.jpg (170×170)

dl.png (48×48)دانلود آلبوم جبر جغرافیایی

dl.png (48×48)۱٫Ah Ke Intor

dl.png (48×48)2.Biaban

dl.png (48×48)3.Buddah

dl.png (48×48)4.Morghe Sheyda

dl.png (48×48)5.Ey Kash

dl.png (48×48)6.Jabr

dl.png (48×48)7.Shirin

dl.png (48×48)8.Sim E Band

 

Toranj : 2007

Mohsen Namjoo -toranj.jpg (170×170)

dl.png (48×48)دانلود آلبوم ترنج

dl.png (48×48)۰۱ Toranj

dl.png (48×48)02 Ro Sar Beneh

dl.png (48×48)03 Talkhi Nakonad

dl.png (48×48)04 Vava Leyli

dl.png (48×48)05 Tarsam Ke

dl.png (48×48)06 Del Miravad

dl.png (48×48)07 Jorah Baz

dl.png (48×48)08 Dar Miane Jan

dl.png (48×48)09 Zolf

 

2010 : Singles

Mohsen Namjoo -strangetimes.jpg (170×170)

dl.png (48×48)Strange Times